Avarija Turkijoje:

pagalba įvykus autoįvykiui ir žalos kompensavimas 

 

Kuriais atvejais kviečiama policija, kaip sureguliuoti žalą, ar Žalioji kortelė reikalinga ir kokią pagalbą mes galime suteikti: atsakymai į svarbius klausimus apie avariją Vokietijoje, taip pat mūsų teisininkų patarimai.

 

Ką daryti, jei jūs patekote į autoįvykį Vokietijos teritorijoje?

Po įvykio privalote tučtuojau sustoti, užsidėti šviesą atspindinčią liemenę, išlipti iš mašinos, apsaugoti įvykio vietą ir padėti nukentėjusiesiems. Paskambinkite policijai ir, jeigu yra traumuotų, į gelbėjimo tarnybą (žr. Svarbius telefono numerius). Policija gali atsisakyti atvykti, jeigu padaryta žala nereikšminga, bet, esant rimtiems sužalojimams ar traumoms tarp autoįvykio dalyvių, policiją kviesti būtina. Užsirašykite kaltininko automobilio registracijos numerį, vairuotojo vardą ir adresą, mašinų dalyvavusios avarijoje savininko vardą ar įmonės pavadinimą, adresą, taip pat jos draudimo kompanijos pavadinimą ir draudimo poliso numerį. Paprašykite policininkų pateikti jums protokolo kopiją apie įvykį, arba kontaktus policijos nuovados, kurios darbuotojai buvo atvykę į įvykio vietą. Užsirašykite nepriklausomų liudytojų kontaktus ir nufotografuokite įvykio vietą iš skirtingų perspektyvų. 

 

Saugumo sumetimais, kartu su kitais autoįvykio dalyviais užpildykite autoįvykio deklaraciją. Niekada nepasirašykite dokumentų, kurių nesuprantate. Žaliosios kortos daugiau nebūtina turėti su savimi. Vis dėlto ji vis dar gali padėti bendraujant įvykio vietoje ir palengvinti pretenzijų nagrinėjimą.

 

Svarbiausi telefono numeriai:

Vokietijos policija 110

Gelbėtojai Vokietijoje 112

„Delta Telesfor“ atstovas Lietuvoje Vytautas: +370 672 14752

 

 

Kas apmoka žalą?

Pretenzijos dėl žalos atlyginimo paduodamos autoįvykio kaltininkui, jo draudimo kompanijai ar jos atstovams užsienyje. Mes primygtinai rekomenduojame paduoti pretenziją žalai atlyginti šalyje, kur įvyko autoįvykis. Tam yra daugybė priežasčių. Visų pirma, sureguliuojant žalą, veikia šalies, kur įvyko autoįvykis, teisė. Antra, šiuo atveju galimа įvertinti nuostolius pagal vietinius įkainius. 

 

Atkreipkite dėmesį į senaties terminus. Vokietijoje reikalavimai atlyginti nuostolius gali būti vykdomi trejų metų bėgyje nuo autoįvykio.

 

Kaip mes galime padėti?

 

Pirmiausia mes galime pasiūlyti nemokamą juridinę konsultaciją, išnagrinėti jūsų atvejį ir įvertinti perspektyvas ir išieškojimo riziką, padėti organizuoti buksyravimą ir remontą Vokietijos teritorijoje.

Kokia materialinė žala bus kompensuojama po avarijos Vokietijoje?

Kadangi avarija įvyko Vokietijos teritorijoje, taikomi vietiniai įstatymai.

Kompensacijai priklauso:

Remonto kaina: mokama, paprastai pagal sąskaitą faktūrą arba eksperto išvadą. Pateikiant išlaidų sąmatą galima sumokėti nedidelę žalą. Nedidelės žalos atvejais pakanka pateikti išlaidų sąmatą. Tačiau kompensacija negali viršyti automobilio rinkos vertės, atėmus likutį.

Nepataisomas sugadinimas: šiuo atveju atgaunama tik rinkos vertė avarijos metu, išskaičius likutinę vertę, remiantis eksperto išvada.

Automobilio nuomos kaina: jei transporto priemonė yra būtina profesinėms pareigoms atlikti, remonto laikotarpiui.

Vilkimo išlaidos: jei automobilis negali savo eiga nuvažiuoti į artimiausią automobilių remonto dirbtuvę, pateikiant sąskaitą už paslaugą.

Apmokėjimas už ekspertų paslaugas: apmokama, pateikus jo sąskaitą-faktūrą.

Prekinės vertės praradimas: apskaičiuojamas pagal vokiškas formules ir mokamas už ne senesnes kaip dvejų ar trejų metų transporto priemones be ankstesnių avarijų.

Kasko draudimo franšizė: apmokama, pateikus išmokos ataskaitą.

Nakvynės ir maitinimo išlaidos: tik išlaidos, tiesiogiai susijusios su autoįvykiu.

Advokatų honorarai: apmokamos neteisminės ir procesinės išlaidos.

Pašto ir telefono išlaidos: pateikiant įrodymus.

Kas bus atlyginta, kai Vokietijos teritorijoje bus gauta trauma?

Gydymo ir slaugos išlaidos: jeigu jų nedengia medicininis draudimas.

Materialiniai nuostoliai dėl nedarbingumo: turint įrodymus. 

Moralinė kompensacija: išmokos dydis nustatomas pagal vokiečių normas priklausomai nuo kančios laipsnio ir trukmės. 

 

© 2019 by "Delta Telesfor"