Baudų apskundimas Vokietijoje

Nemokama konsultacija

Nemokama asmeninė konsultacija telefonu, WhatsApp, Viber, Skype ir el. paštu dėl baudų ir pažeidimų, transporto priemonių arešto, protesto terminų ir tvarkos.

Baudų tikrinimas

Policijos ir BAG protokolų, aktų ir laiškų žodinis vertimas. Paaiškinimai apie baudų mokėjimo tvarką ir terminus bei baudų užprotestavimo ir atsakomybės klausimais.

Transporto priemonių paleidimas iš arešto

Transporto priemonių paleidimas iš valdžios institucijų arešto už vairuotojų pažeidimus, nesumokėtas baudas, avarijas, muitinės ir transporto įstatymų pažeidimus.

Vairuotojo pažymėjimo atėmimas

Policijos ir prokuroro pažymėjimų gavimas, prašymo sumokėti baudą dalimis pateikimas, prašymas panaikinti ar atidėti vairuotojo pažymėjimo atėmimą, pagalba vairuotojo pažymėjimo atkūrimo procedūroje. 

Pagalba policijos kontrolėje

Pagalba bendraujant su policija ir BAG kontrolės procese, vertimas ir palaikymas vokiečių kalba. Elgesio instrukcijos  kontrolės atlikimo metu ir dėl tolesnio judėjimo draudimo panaikinimo.

Baudų apskundimas

Apeliacija ir protestas dėl baudų po fakto. Baudų sumos sumažinimas nepriklausomai nuo vežėjo kaltės.

Pažymų gavimas

Tyrimo aktų kopijų gavimas, tikslių sulaikymo, arešto, baudų priežasčių nustatymas. Konsultacijos dėl protesto galimybių ir rizikos.

Blankų užpildymas

Liudijimo, vairuotojo atsakomybės, prašymo sumokėti baudą dalimis blankų užpildymas.

© 2019 by "Delta Telesfor"